Chemie 1

Obecná a anorganická

Tento produkt není v prodeji
Multilicence+ pro školy s instalačním DVD, tištěnou metodikou a online
5780 Kč
Nelze zakoupit Koupit licenci Zakoupeno

Ukázky aplikace

Výuková aplikace Chemie I. podává učivo neotřelou formou, díky které už žádné z dětí nebude mít problém látku pochopit. Žáci se pomocí videí, experimentů, ukázek či pracovních listů naučí vnímat chemii jako součást jejich každodenního života a ne pouze jako abstraktní definice a vzorečky.

Učivo je rozděleno do 27 kapitol pojednávajících o obecné a anorganické chemii. Cílem každé z těchto kapitol je, aby si žák přirozeně osvojil co nejvíce informací. K tomu účelu je v aplikaci i interaktivní periodická tabulka prvků s hologramy, kde lze najít informace o prvcích, jejich vzorečcích a umístění v tabulce.

Kromě toho se žáci dozví o významných osobnostech prostřednictvím medailonků vědců a důležité termíny najdou ve slovníku pojmů. K opakování učiva mohou využít videa, příklady i kontrolní otázky v každé z kapitol.

Ukažte svým žákům, že chemie není žádná „suchá“ věda!

názorná videa
periodická tabulka prvků s hologramem
medailonky vědců
27 přehledně řazených kapitol
pracovní listy i s řešením pro vyučující
slovník pojmů

Kapitoly

Úvod do chemie
Rozdělení chemických prvků
Vlastnosti látek
Významné nekovy a polokovy
Směsi a oddělování složek směsí
Významné kovy
Názvosloví dvouprvkových anorganických sloučenin
Roztoky
Významné halogenidy, oxidy a sulfidy
Voda
Kyseliny a jejich názvosloví
Vzduch
Přehled významných kyselin
Složení látek, stavba atomu
Hydroxidy, jejich názvosloví a přehled
Prvky
Kyselost a zásaditost vodných roztoků
Periodická tabulka
Neutralizace a názvosloví solí
Chemická vazba, molekula
Významné soli
Druhy chemické vazby
Hmotnost atomů, molární hmotnost
Chemické reakce, rovnice
Chemické výpočty
Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí
Chemie a elektřina

Technické požadavky & autoři

Offline verze

Pro počítače a notebooky,
interaktivní tabule

Minimální konfigurace offline verze:

Windows Vista, Intel Core 2 Duo 2GHz, 2GB RAM, grafická karta 512MB podporující specifikaci WDDM 1, rozlišení 1280x800

Doporučená konfigurace offline verze:

Windows 8, Intel i3 2,4GHz, 4GB RAM, grafická karta 1024MB podporující specifikaci WDDM 1.2, rozlišení FullHD (1920x1080), zvuková karta

Požadované technologie:

Součástí instalace, .NET Framework 4.5, prohlížeč Google Chrome, Microsoft Edge nebo Apple Safari

Online verze

Pro ostatní operační systémy,
tablety a další platformy

Online verze:

Pro počítače, tablety, interaktivní tabule a další platformy přes prohlížeč Google Chrome, Microsoft Edge nebo Apple Safari

Autoři

Příprava

Mgr. Danuše Minsterová, Limeta Apps s.r.o.

Digitální úprava:

Limeta Apps s.r.o.

Grafika:

Limeta Apps s.r.o., Marcela Jurasová

Vydal:

euroDIDACT © 2017