Interaktivní hudební výchova

Nabízený soubor je určen pro výuku hudební výchovy prostřednictvím moderní didaktické techniky. Zahrnuje témata odpovídající požadavkům RVP pro I. stupeň ZŠ. Mnohá témata se pak objevují i na II stupni, což určuje použitelnost programu i zde. Program je konstruován tak, aby s ním mohli pracovat jak praktikující vyučující HV, tak i pedagogové tyto učitele zastupující. Soubor sestává z interaktivního programu na DVD k němuž je přiloženo samostatné CD s lidovými písničkami. Na nosiči se také nachází průvodce s možností tisku.
Tento produkt není v prodeji
Produkt není dodávan s tištěnou metodikou. Metodika je dostupná v digitální podobě na médiu.

Ukázky aplikace

Technické požadavky & autoři

Offline verze

Pro počítače a notebooky,
interaktivní tabule

Minimální konfigurace offline verze:

MS Windows XP, procesor 1,5 GHz,  1 GB RAM, 2 GB HDD, grafická karta 128 MB, zvuková karta

Požadované technologie:

OpenGL

Online verze

Pro ostatní operační systémy,
tablety a další platformy

Online verze:

není k dizpozici

Autoři

Příprava

MgA. Miroslav Brúček

Digitální úprava:

Ing. Lukáš Horák

Sazba:

MgA. V. Vaca

Vydal:

euroDIDACT © 2011