Hromadné přidání studentů do skupiny

Chcete přidat své studenty do systému nebo i do skupiny, aniž byste museli dlouze vyplňovat jejich údaje a vkládat je tak do systému?

Stačí, když vytvoříte v administraci skupinu studentů, zkopírujete odkaz, který se vám na obrazovce nabízí ke zkopírování, a rozešlete odkaz svým studentům e-mailem.

Když studenti odkaz otevřou, zobrazí se jim stránka, pomocí které se mohou přihlásit k existujícímu účtu nebo si mohou vytvořit účet nový. V obou případech po tomto kroku se student automaticky dostane do skupiny, pro kterou mu tento odkaz byl zaslán.