Nastavení spouštěče "EuroDidact aplikace"

Tento návod je určen pro administrátory nebo pokročilé uživatele.

Nastavení výchozího prohlížeče

Otevřete XML soubor EuroDidact.Launcher.exe.config v poznámkovém bloku.

V sekci userSettings je element s názvem Browser, kde můžete nastavit výchozí prohlížeč, který se bude používat pro spouštění aplikací. Možnosti pro volbu prohlížeče jsou: Chrome, Opera, Firefox, Edge, IE.

Poznámka: Pokud není výchozí prohlížeč zvolen, detekuje se dostupnost prohlížečů v popsaném pořadí.

Příklad nastavení elementu Browser:

<setting name="Browser" serializeAs="String">
    <value>Opera</value>
</setting>

Změna portu aplikace

Otevřete XML soubor EuroDidact.Launcher.exe.config v poznámkovém bloku.

V sekci userSettings je element s názvem Port, kde můžete změnit číslo používaného portu (výchozí je 8910). 

Poznámka: Tento port je používán výhradně na lokálním počítači a je zvolen tak, aby nekolidoval s často využívanými porty. Port je pro HTTP služby vyhodnocen jako bezpečný. 

Příklad nastavení elementu Port:

<setting name="Port" serializeAs="String">
    <value>8910</value>
</setting>